Dades d’identificació

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L
Via Augusta 6 Baixos
Av. Diagonal, 472 1a pl,
08006 Barcelona
Tel. +34 93 4155452
e-mail: info@callanschool.info
Web: www.callanschool.info
CIF: B 63257935
Barcelona: Tom 35878, Foli 91, Full B269453, Inscripció 1.

Vigència de la informació

L’accés al portal de Callan SCHOOL OF ENGLISH, S.L. i, així mateix, a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant, i no suposa una oferta contractual a no ser que explícitament s’indiqui el contrari.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de Callan SCHOOL OF ENGLISH, S.L. i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL. Cal advertir que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, si escau, a més de les possibles responsabilitats econòmiques, l’exigència de responsabilitats penals. Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL, sinó que s’exposa amb fins informatius i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei, llevat que explícitament s’indiqui el contrari.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’usuari assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL per causes de força major, incloses les fallades tecnològics propis o aliens derivats de l’estat actual de la tecnologia.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat , o qualssevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

Serveis de Contractació per internet: Certs continguts del web de Callan SCHOOL OF ENGLISH, SL of contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per Callan School ENGLISH, SL. L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Condicions d’ús

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presntes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús del mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.
L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre. No obstant això, l’ús d’alguns dels nostres serveis (Àrea de Client, Prova de nivell o Sol·licitud d’Informació) pot requerir emplenar formularis. Aquests serveis quedaran degudament identificats en la Web, amb fàcils indicacions per registrar-se.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic ia les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que vam quedar eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’usuari tingui dret a reclamació de cap tipus per aquest tipus d’accions.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d’ús i es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de el seu lloc web i continguts, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, estant vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. Tots els drets reservats.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns en l’e-mail a info@callanschool.info