Dades d’identificació

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L
Via Augusta 6 Baixos.
Av. Diagonal, 472 1a pl,
08006 Barcelona
Tel. +34 93 4155452
e-mail: info@callanschool.info
Web: www.callanschool.info
CIF: B 63257935
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona: Tomo 35878, Folio 91, Hoja B269453, Inscripción 1.

Vigència de la informació

L’accés al portal de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant, i no suposant una oferta contractual a no ser que explícitament indiquin el contrari.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L.. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L., sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei, i no suposa una oferta contractual a no ser que explícitament s’indiqui el contrari.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L.: Tots els drets reservats.