Hi ha múltiples raons per a aprendre un idioma i cada persona que l’intenta, per descomptat, té les seves, però la raó estrella és aprendre a parlar-ho!. Els motius pels quals algú desitja aprendre a parlar un idioma són múltiples, bé per voler relacionar-se amb persones noves, per desitjar comunicar-se quan es viatja, perquè en el treball és una necessitat, etc.; en definitiva el que està comprovat és que parlar anglès és útil de mil maneres diferents.

Està demostrat que per a molts aprenents d’anglès, parlar és el seu punt feble quan estan aprenent una nova llengua. Llavors, el quiz de la qüestió és com poder començar a parlar anglès ràpidament?. A continuació, et proposem algunes recomanacions que pots posar en pràctica.

 

Consells per a començar a parlar anglès

. Aprèn expressions útils

Per a mantenir una conversa, a més d’entendre al teu interlocutor o interlocutora necessites saber què i com respondre-li i per descomptat, saber mantenir la conversa que has iniciat. Per a aconseguir-ho t’oferim alguns consells que reforçaran tot el que estàs aprenent en Callan School of English.

Algunes expressions útils per a recordar:

  • How’s it going? (to ask the other person how they are)
    Com estàs? (pregunta a l’altra persona com està)
  • Don’t mention it / No problem (when the other person says “thanks”)
    No hi ha de quina / Sense problema (quan l’altra persona diu “gràcies”)
  • Let’s go to the beach / get some coffee / take a break (when we make a suggestion)
    Anem a la platja / prendre un cafè / fer un descans (quan fem un suggeriment)

 

Temps verbals!

Si t’estàs iniciant en l’aprenentatge d’un nou idioma com l’anglès, generalment en les teves converses pots tendir a utilitzar gairebé exclusivament el temps present, independentment de si estàs parlant del passat o del futur. Vegem-ho amb alguns exemples.

Si dius: “Yesterday I go to the supermarket” (Ahir vaig ser al supermercat). Estàs cometent un dels errors més comuns, perquè estàs parlant del passat i en aquest cas hauries d’utilitzar el temps passat: “Yesterday I went to the supermarket” (Ahir vaig ser al supermercat).

Sol ser un error molt comú i que aprendràs a esmenar-lo segons vagis avançant en les teves classes d’anglès, perquè és molt important que aprenguis a emprar els diferents temps verbals perquè parlis anglès correctament.

 

Els verbs irregulars

Alguns dels verbs més utilitzats en anglès són irregulars. Què significa “irregular”?
Quan parlem d’irregulars, significa que no es forma el temps passat posant les lletres “ed” al final, sinó que en usar els verbs irregulars en temps passat, la paraula (verb) canvia. Tingues en compte que el passat de “go” és “went” i el passat de “get” és “got”.

Verbs amb “go” (anar), “break” (trencar/trencar-se), “have” (tenir), “tell” (comptar) i “buy” (comprar/adquirir) són irregulars, aquests verbs són els que més s’empren en qualsevol mena de conversa. Motiu pel qual, és l’hora que aprenguis de memòria aquestes conjugacions, i no et queda una altra, perquè molts dels verbs més habituals en anglès són irregulars.

 

El mètode directe d’aprenentatge millora i accelera la teva àrea oral.

En la nostra acadèmia de anglès, eestem convençuts que un mètode directe i natural, com el Mètode Callen, és el millor mètode d’ensenyament perquè aprenguis a parlar anglès. Amb aquesta mena de mètode t’ensenyarem a parlar anglès des de la primera lliçó, perquè escoltaràs i interactuaràs constantment amb la teva professora o professor i practicaràs les habilitats de conversa més útils perquè les practicaràs durant tota la classe.

 

Si vols aprendre a parlar anglès i desitges més informació sobre el nostre mètode d’ensenyament o la nostra acadèmia d’anglès, no el dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres!

 

A. Edstrom
Callan Team
Traduction by C. Rodmo

Mamen