Per què amb Callan? Perquè no t’ensenyem teoria, t’ensenyem a parlar espanyol i t’ajudem a aconseguir-ho en menys temps.

El nostre mètode de conversa accelerat es basa en que puguis aprofitar al màxim el teu temps perquè realment aprenguis a parlar espanyol, i no només a acumular teoria que després no poses en pràctica. Els sis nivells del Curs Callan Espanyol porten a l’alumne des del nivell principiant al nivell Intermedi alt, aconseguint que siguis capaç de comunicar-te lliurement en Espanyol i puguis preparar amb gran seguretat, si ho desitges, el teu examen B1 del CEFR.

Callan Espanyol és adequat per a tot tipus d’estudiants i està dissenyat perquè puguis practicar i guanyar confiança i seguretat en molts dels aspectes més desafiadors de l’Espanyol (com el gènere, les terminacions verbals o els usos dels pronoms) mentre gaudeixes amb les motivadores i interessants lliçons Callan.

El Mètode Callan Espanyol és un mètode d’ensenyament creat específicament per millorar el teu espanyol en un entorn intensiu. El professor formula preguntes constantment, de manera que escoltes i utilitzes l’idioma al màxim. Quan parles durant la lliçó, el professor et corregeix els errors de gramàtica i de pronunciació, i aprens moltíssim d’aquestes correccions.

El Mètode Callan Espanyol ensenya vocabulari i gramàtica espanyola d’una forma acuradament programada, amb metòdiques revisions i activitats de reforç. Durant la classe es practica molt l’expressió i la comprensió, però també es treballa la lectura i l’escriptura, perquè puguis revisar i consolidar el que has après.

Amb el Mètode Callan Espanyol, el professor parla ràpid perquè aprenguis a entendre l’espanyol parlat a una velocitat normal, i això vol dir també que tothom ha d’estar molt concentrat en tot moment.

El Mètode Callan Espanyol és un mètode ràpid i eficaç per aprendre a parlar espanyol. Està dissenyat específicament per millorar les teves habilitats d’escoltar i parlar espanyol en un ambient àgil i dinàmic.

Les classes d’espanyol amb Callan són fàcils i divertides!