Directora del centre

Directora de la academia Callan School

Sílvia Perelló

És la persona que planifica els cursos i hi introdueix els recursos pedagògics adequats per a desenvolupar i donar suport en tots els aspectes que són implícits en l’aprenentatge d’un idioma, tenint present el perfil dels nostres estudiants.

Coordinador d’estudis

Jefe de estudios de Callan School

Joe Crowley

Responsable de la planificació dels cursos i del control de l’evolució de cada estudiant i grup. Assessora i supervisa els professors. Persona de contacte amb l’Empresa i els estudiants. Està al dia de tot el material que surt al mercat, mitjançant editorials nacionals i estrangeres. També realitza un treball de recerca i selecció dels nous mitjans d’aprenentatge (vídeos, programes PC, CD-Rom) per tal d’introduir-los com a material de suport en els cursos.

Professors/es d’anglès de Callan School Barcelona

Professorat qualificat per a l’ensenyament d’idiomes com a segona llengua d’adults i especialitzat en l’àrea empresarial (Teaching Business). Els seus coneixements són ampliats periòdicament mitjançant cursos especialitzats (Workshop) sobre noves tècniques i metodologies (vídeo, pronúncia, classroom drama techniques, etc.) i amb la seva assistència a ponències i seminaris. Els professors/es d’anglès i la coordinadora intercanvien opinions i suggeriments després de l’observació efectuada a una classe, per tal d’avaluar el professor/a.

Tot el nostre personal acadèmic ha estat seleccionat, entrenat en el Mètode Callan i supervisat per la nostra escola central a Londres

profesores 2017/2018

The Team Callan

profesores 2015

Alison Jones entrenadora Internacional de Callan Method London,
amb alguns membres de l’Equip Callan Barcelona.

profesores 2013

Alison Jones i Gabin Best, entrenadors Internacionals de Callan Method London,
amb alguns membres de l’Equip Callan Barcelona.

profesores 2015

profesores 2015

The Callan Team.