El mètode per aprendre anglès en 3 passos

La revolució del Mètode Callan

El Callan Method, creat al 1959 per Robin Callan, és el mètode que ha revolucionat el sistema d’aprenentatge d’anglès i que actualment es practica en més de 25 països de tot el món.

La efectivitat del Mètode Callan es basa fonamentalment en dos factors:

  • Enfocament pràctic, ja que per a dominar un idioma cal primer practicar-lo.
  • Agilitat de les classes, amb el qual es busca que l’alumne perdi el costum de traduir mentalment, adquirint velocitat en la comprensió oral i es mantingui concentrat al màxim durant tota la classe.

Els quatre pilars de cada lliçó Callan

Els quatre pilars del mètode Callan són els següents:

El Mètode Callan, es tracta d’un mètode conversacional, permet a l’alumne aprofitar cada minut que passa a classe i desenvolupar les seves capacitats a gran velocitat.

Amb el Mètode Callan aprendràs anglès en la 4a part del temps

Gràcies a aquests factors i que aquest sistema aconsegueix indirectament que l’alumne entreni la seva memòria, els coneixements que s’adquireixen amb el Mètode Callan queden fixats més efectivament que amb altres mètodes, de forma que és més difícil que s’oblidin.

A cada un dels tres passos en els quals es divideix el mètode es treballen diferents habilitats. Els vols conèixer en profunditat?

Primer pas Segon pas Tercer pas