Consejos para aprovechar el Método Callan

Gràcies a l’eficàcia del Mètode CALLAN, a base de repeticions, cal repassar a casa tan sols dos o tres vegades a la setmana, durant 15 minuts amb el llibre i el sistema d’àudio del mètode.