Les frases imprescindibles que hem de conèixer per a poder mantenir una conversa en anglès i que ensenyem en els cursos d’anglès de Callan School Barcelona.

Què significa dominar un idioma? Dominar un idioma consisteix a poder mantenir una conversa amb fluïdesa i naturalitat. Perquè això es produeixi no podeu oblidar, encara que estigueu estudiant anglès, la importància de saber algunes frases que apareixen sempre en una conversa. Vegem-ho!.

 

Comencem… La trobada

Quan volem mantenir una conversa el primer que hem de saber és com iniciar-la. La forma correcta de començar-la és preguntant al nostre interlocutor com està i fins i tot fer-li alguna pregunta sobre la seva vida. Vegem-ho en els següents exemples:

 • How are you? (‘I’m good!’ ‘Great!’) / Com estàs? (‘Estic bé!’, ‘Genial!’).
 • How’s it going? (‘Good, looking forward to summer vacation!’ ‘Can’t complain; life is good!’). / Com et va? (‘Bé, estic desitjant que arribin les vacances d’estiu!’, ‘No puc queixar-me, la vida és bona/em tracta bé!’)
 • How was your Christmas? (‘Great, I ate so much!’) / Què tal el Nadal? (‘Genial, vaig menjar molt!’).
 • How’s Molly? (‘She’s good, playing lots of tennis these days.’) / Com està Molly? (‘Ella està bé, està jugant molt al tennis aquests dies’).
 •  

  Continuem… Els plans futurs

  Una vegada iniciada la conversa, la forma més natural de continuar-la és preguntar sobre els seus plans. Podem preguntar què farà avui com què farà el pròxim cap de setmana. Imaginem que és divendres i ens trobem amb una companya, segurament li preguntem quins plans té per a avui o per al cap de setmana.

 • (On a Thursday or Friday): What are you up to this weekend? Any plans for the weekend? (‘Nothing much, playing golf on Saturday and going to the in-laws’ for lunch on Sunday.’) / (És dijous o divendres): Què faràs aquest cap de setmana? Tens algun pla per al cap de setmana? (‘No gaire, jugar al golf el dissabte i anar a esmorzar amb els meus sogres el diumenge”).
 • Any plans for the Christmas holidays? Are you going anywhere for Christmas? Tens algun pla per a les vacances de Nadal? Aniràs a algun costat per Nadal?
 •  

  Seguim… El Treball

  Una altra de les preguntes més habituals que solem fer és sobre el seu treball, com li va, si hi ha alguna novetat, etc. Algunes de les preguntes més habituals són:

 • How’s everything at work? How’s life at the office treating you? / Com va tot en el treball? Com et tracta la vida en l’oficina?
 • How’s work? Anything new to report? / Com va el treball? Una cosa nova que comptar?
 •  

  Concluimos… La despedida

  Podem estar conversant hores i hores o només tenir una conversa de cortesia perquè tenim pressa, en tots dos casos hi ha un moment en què ha d’acabar i, tal Looney Tunes que finalitzen el seu festival cada dia per molta danya que els provoqui, per a fer-ho disposem de múltiples frases com:

 • ‘Well, I have to be back at the office soon, I should go now.’ / ‘Bé, haig d’estar de tornada en l’oficina aviat, hauria d’anar-me ja’.
 • ‘I’ve got to pick my son up from school, I should get going.’ / ‘Haig de recollir al meu fill a l’escola, hauria d’anar-me’.
 • Després de comunicar-li el motiu pel qual hem d’anar-nos i com som educades i educats hauríem de rematar la conversa amb un: ‘It was great seeing you’ (Va ser un gust veure’t) or ‘So nice seeing you.’ (És un plaer veure’t). I fins i tot podem mostrar el nostre interès per tornar a veure’ns, si és el que desitgem:

 • ‘It was great seeing you, Anna’. ‘Let’s have coffee soon!’ / (Va ser genial veure’t, Anna. Quedem a prendre un cafè ràpid!
 • ‘So nice seeing you, Jordi’. ‘We should get together for lunch soon!’ (Quin gust veure’t, Jordi. Hauríem de quedar per a menjar aviat!
 •  

  The end

  Hi ha diferents expressions que podem utilitzar per a dir adéu en anglès. És important recordar que la paraula ‘goodbye’ en si mateixa sona molt formal i que els angloparlants rares vegades la usem. En canvi, habitualment diem:

 • Bye bye! (¡Adéu!)
 • See you! (Ens veiem!)
 • See you tomorrow/next week/tomorrow morning, etc. Ens veiem demà / la setmana que ve / demà al matí, etc.
 •  

  Aquesta frases us ajudaran en una conversa, però la millor manera de millorar les vostres destreses en l’àrea oral és estudiant anglès amb un mètode directe, natural i comunicatiu amb el qual pugueu escoltar i parlar anglès en cada classe i no us dediqueu només a realitzar exercicis gramaticals. En practicar en cada lliçó l’escolta i parla activa, comprovareu un gran evolució en les vostres habilitats de comunicació verbal.

  Si voleu obtenir més informació sobre com aconseguir parlar anglès en poc temps, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i estarem encantades i encantats de mostrar-vos-ho.

  See you!

   

  Alex E.
  Callan Team

  Referencias:
  . Fernández C. 2018. ‘Fórmulas de saludo en inglés’. Recursos gratuitos de inglés – Callan School of English

  Mamen