Stage 3 Stage 4 Stage 5

Aquesta setmana anem a donar un repàs a una matèria bàsica: l’article gramatical en anglès, un element essencial en la construcció del llenguatge. Els articles es classifiquen en definits (“the”) i indefinits (“a”/”an”), però a diferència del castellà, en anglès no tenen ni gènere (masculí/femení) ni nombre (singular/plural).
 

Download Exercise

 
L’article indefinit en anglès “a”/”an”, s’empra per a substantius comptables singulars. La regla bàsica o general per al seu ús és: “a” davant de paraules de so consonant, i “an” amb aquelles de so vocal. Assenyalar que no hi parlem de una consonant o una vocal; sinó del so de la paraula i no de la lletra d’aquesta paraula. Vegem alguns exemples:

An apple A chair

 
Usem l’article definit “the” també davant dels substantius, tant singulars com a plurals. Per exemple:

The horse
The horses

 
Una cosa que no s’ha d’oblidar és que la pronunciació de l’article definit varia depenent de si aquest precedeix a un so consonant o un so vocal. Per a un so consonant diem “thuh” i per a un so de vocal es pronuncia “thee”.

Les diferències entre l’article definit i indefinit queden evidents quan ús ve dau pel context. L’article indefinit s’empra quan introduïm un nom per primera vegada en una conversa. Per exemple:

Yesterday I bought a boat.
I ate an apple for breakfast.

 
Utilitzem l’article definit quan, posteriorment, ens referim a la mateixa cosa o persona de la qual hem parlat anteriorment en la conversa. Continuant amb el nostre exemple:

The boat I bought cost me $750,000.
The apple was very tasty.

 
Una altra diferència fonamental entre els articles l’establirà si ens estem referint en la conversa a alguna cosa específica o alguna cosa general. Si estem parlant de generalitats, llavors usem els articles indefinits. Ho expliquem en els següents exemples:

• Si hi ha cinc cadires en una habitació i algú ens diu “agafa un seient”, ens està indicant que podem fer ús de qualsevol de les cadires i no d’una en concret. La decisió quina farem servir serà nostra.

En aquesta línia, si ens referim a alguna cosa específic o alguna cosa que és conegut tant pel parlant com per l’oïdor, usem l’article definit per descriure-ho. Per exemple:

• Si hi ha 10 cadires en una habitació però només una taula, és obvi que si ens referim a “la taula” estarem especificant, perquè únicament hi ha una. De manera similar, si hi han 10 cadires en una habitació però se’ns demana que seiem en una cadira en concret, podrien dir-nos: “fes servir la cadira al final de la taula”. Aquesta oració està plena d’articles definits perquè no es generalitza, sinó que tot queda clarament especificat.

 
Com veiem, els articles, encara tractant-se de parts molt petites de l’oració, hi tenen un pes molt important i, de vegades fins i tot, depenent del context, pot resultar alguna cosa complicat determinar quin d’ells utilitzar.

Dona un cop d’ull a la nostra secció de preguntes i respostes i tracta d’identificar correctament quin usar en cada oració.
 

K. Charles
 

Download Exercise

Mamen