Formes de pagament

 • Transferència i enviant un email a info@callanschool.infoindicant el seu nom i l’horari escollit junt amb el  resguard  de la transferència.
  • Número de compte: 2100 0863 25 0200550601
  • IBAN en format electrònic: ES6221000863250200550601
  • IBAN en format paper: IBAN ES62 2100 0863 2502 0055 0601
  • BIC (Codi Internacional d’Identificació Bancària en el Sistema SWIFT):CAIXESBBXXX
 • Inscripció Online.
 • Xec nominatiu a favor de Callan School of English.
 • Targeta de crèdit.
 • Finançament a 3 mesos (veure condicions).
 •   

Prova de nivell

Si no ha estudiat anteriorment amb nosaltres o porta temps sense fer-ho, és necessàri fer una prova de nivell per a determinar quin és el seu nivell real d’anglès. Aquesta prova de nivell:

 • És totalment GRATUÏTA i no implica cap compromís.
 • Té una durada d’uns 20 minuts (oral i escrit).
 • Pot sol·licitar hora per a realitzar-la en el telèfon 93 415 54 52 abans de fer la matrícula, o a través del web.

Condicions

 • Callan School OF ENGLISH, S.L. amb CIF B63257935 posa a disposició dels alumnes el quadre de professors i les tècniques educatives que considera més adequades per als objectius de cada curs, i així, aconseguir la millor formació integral de l’alumne.
 • L’alumne matriculat en un curs, s’entén que ocupa una plaça durant tot el curs i es considera obligat al pagament del preu total, encara en el cas que, per qualsevol circumstància, no pugui assistir sense tenir dret a devolució o reclamació.
 • Cada hora de classe consisteix en 50 minuts lectius i 10 de descans.
 • Si vol recuperar alguna classe, s’ha de posar en contacte amb Secretaria i li indicaran la millor classe per a fer-ho sempre que hi hagi plaça disponible.
 • Els cursos Callan 30 i Callan 60 per aaturats, l’horari és obligatòriament l’indicat en la seva inscripció i no dóna dret a recuperació o canvi d’horari excepte abonant la diferència de tarifa respecte al curs normal.
 • Els descomptes dels cursos per a aturats no són acumulables amb altres descomptes .
 • No es certificaran cursos amb menys del 75% d’assistència, l’entrega total de compositions (segons nivell) i un aprovat de l’exàmen amb més d’un 60%.
 • Callan School es reserva el dret de no obrir i/o tancar una classe si no s’arriba a un nombre mínim d’alumnes (4).
 • Callan School es reserva el dret a fer servir les fotos i els vídeos realitzats durant l’estada dels estudiants. L’estudiant ha de saber que pot aparèixer en el material promocional a menys que, un cop matriculat, declari explícitament que no desitja aparèixer.
 • Calendari de vacances i dies no lectius (no recuperables per no entar en calendari lectiu):
  • Dia de la Hispanitat: 12 d’octubre 2018.
  • Tots Sants: 1 de novembre de 2018.
  • Dia de la Constitució: 6 de desembre 2018.
  • 20 i 21 de Desembre de 2018 (no lectiu per a grups).
  • Nadal: del 24 de Desembre 2018 al 1 de Gener 2019 (ambdós inclosos).
  • 2 al 8 de Gener de 2019 (no lectiu per a grups).
  • 22 al 26 de Març de 2019 (no lectiu per a grups).
  • Setmana Santa: del 15 al 22 d’Abril 2019 (ambdós inclosos).
  • 23 abril 2019 (no lectiu per a grups).
  • Festa del Treball: 1 de maig de el 2019.
  • 10 i 24 de juny de el 2019.
 • Els exàmens, exercicis o qualsevol material que hagi estat lliurat pels alumnes es destruirà al cap de tres mesos. Per tant, no serà possible la modificació de les avaluacions passat aquest temps.
 • Per la comoditat i seguretat de tots els alumnes i davant la impossibilitat de adjudicar un espai apropiat al centre, està prohibida l’entrada a l’escola de bicicletes, tricicles, monopatins de qualsevol mida, inclosos els plegables.

Material i copyright

 • Material lectiu està inclós en els cursos. En cas de pèrdua o robatori del mateix, l’alumne haurà de fer un abonament de 30 euros per a la reposició.
 • Està prohibit la reproducció total o parcial de qualsevol material (llibres o Audios, exercicis, etc.) del mètode callan per trobar-se emparats sota la llei de copyright.

Anul·lació i pagaments

 • Si un alumne suspèn les seves classes un cop començat el curs l’haurà d’abonar íntegrament i aquest no se li reemborsarà en cap cas.
 • La no assistència no eximeix el pagament de la quota en cap concepte.
 • No es tornaràn els imports una vegada abonat el curs en cap concepte.
 • Els preus indicats són per persona.
 • No s’acceptaran els pagaments fraccionats.
 • La inscripció en un curs no implica la reserva en els cursos posteriors.

Protecció de dades

 • Política de protecció de dades: En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti com a alumne passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL, per a la informació, administració i gestió d’accions de formació d’anglès, i per a informació d’altres activitats formatives relacionades, utilitzant si escau cartes, correus electrònics o sms. Si no desitja rebre informació en el futur sobre aquestes accions i / o activitats, marqueu a l’apartat MIS DATOS de l’àrea de client a www.callanschool.info o comuniqui’ns-ho. Així mateix, quan sigui aplicable, dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals puguin ser cedides a les administracions públiques i / o organitzacions que la subvencionin, per desenvolupar les mateixes finalitats esmentades. Així mateix, se li informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL, a l’Avda Diagonal 472 1a planta 08006 Barcelona, acreditant la identitat de l’usuari.
 • El fet de matricular-se pressuposa la conformitat i acceptació de totes les condicions aquí exposades.
 • EL CENTRE ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.