Formes de pagament

 • Transferència i enviant un email a info@callanschool.info indicant el seu nom i l’horari escollit junt amb el resguard de la transferència.
  • Número de compte: 2100 0863 25 0200550601
  • IBAN en format electrònic: ES6221000863250200550601
  • IBAN en format paper: IBAN ES62 2100 0863 2502 0055 0601
  • BIC (Codi Internacional d’Identificació Bancària en el Sistema SWIFT): CAIXESBBXXX
 • Inscripció Online..
 • Xec nominatiu a favor de Callan School of English.
 • Targeta de crèdit.

Prova de nivell

Si no has estudiat anteriorment amb nosaltres o portes temps sense fer-ho, és necessàri fer una prova de nivell per a determinar quin és el teu nivell real d’anglès. Aquesta prova de nivell:

 • És totalment GRATUÏTA i no implica cap compromís.
 • Té una durada d’uns 20 minuts (oral i escrit).
 • Pots sol·licitar hora per a realitzar-la en el telèfon 93 415 54 52 abans de fer la matrícula, o a través del web.

Horaris i condicions

 • CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, S.L. posa a disposició dels alumnes el quadre de professors i les tècniques educatives que considera més adequades per als objectius de cada curs, i així, aconseguir la millor formació integral de l’alumne.
 • L’alumne matriculat en un curs, s’entén que ocupa una plaça durant tot el curs i es considera obligat el pagament del preu total, encara en el cas que, per qualsevol circumstància, no pugui assistir, sense tenir dret a devolució o reclamació.
 • Cada hora de classe consisteix en 50 minuts lectius i 10 de descans.
 • Si es vol recuperar alguna classe, s’ha de posar en contacte amb Secretaria i li indicaran la millor classe per a fer-ho sempre que hi hagi plaça disponible.
 • Les lliçons en grup es podran recuperar només dins del curs contractat (setmana, mes o trimestre en el seu cas) i sempre que hagi places disponibles.
 • En cursos Callan 30 o Callan 60 per a aturats i els cursos de tarifa reduïda, l’horari és obligatòriament l’indicat en la seva inscripció i no dóna dret a recuperació o canvi d’horari excepte abonant la diferència de tarifa respecte al curs normal.
 • Els descomptes en us cursos per a aturats, no són acumulables amb altres descomptes.
 • Les classes «One to One» i «One to Two» només seran recuperables previ avís de 48 hores i sempre dins del curs contractat (màxim 2 canvis de 1,5h o 1 canvi de 3 h).
 • Els cursos intensius individuals (superintensius) s’han de contractar per setmanes consecutives per beneficiar-se dels descomptes aplicats. En aquests cursos, les classes privades ni són anul·lables ni canviables i sempre en horari pre-fixat.
 • No es certificaran cursos amb menys de 75% assistències, el lliurament del total de 4 compositions (segons nivell) i un aprovat d’examen, d’almenys, un 60%.
 • Callan School es reserva el dret de no obrir una classe si no s’arriba al nombre mínim d’alumnes (4).
 • Callan School es reserva el dret a fer servir les fotos i els vídeos realitzats durant l’estada dels estudiants. L’estudiant ha de saber que pot aparèixer en el material promocional a menys que, un cop matriculat, declari explícitament que no desitja aparèixer.
 • Els dies de Festes Nacionals, Autonòmiques o locals es consideren NO LECTIVES pel que no són recuperables.
 • Els exàmens, exercicis o qualsevol material que hagi estat lliurat pels alumnes es destruirà als tres mesos, per tant no serà possible la modificació de les avaluacions passat aquest temps.
 • La inscripció en aquest curs no implica la reserva de plaça en cursos posteriors.
 • Per la comoditat i seguretat de tots els alumnes i davant la impossibilitat de adjudicar un espai apropiat al centre, està prohibida l’entrada a l’escola de bicicletes, tricicles, monopatins de qualsevol mida, inclosos els plegables.

Material i condicions

 • Material lectiu inclòs en els cursos. En cas de pèrdua o robatori del mateix, l’alumne haurà d’abonar 30 euros per la seva reposició.
 • Està prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol material (llibres, àudios, exercicis, etc.) del Mètode Callan per trobar-se emparats sota la llei de drets d’autor (copyright).

Anul·lació i pagaments

 • Si un alumne suspèn les seves classes un cop començat el curs haurà d’abonar-lo íntegrament i no se li reemborsarà el curs baix cap concepte.
 • La no assistència no eximeix el pagament de la quota en cap concepte.
 • No es tornaran imports un cop abonat el curs baix cap concepte.
 • Els preus indicats són tarifes per persona.
 • No s’admetran pagaments fraccionats.

Protecció de datos

 • En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti com a alumne passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL, per a la informació, administració i gestió d’accions de formació d’anglès, i per a informació d’altres activitats formatives relacionades, utilitzant si escau cartes, correus electrònics o sms.
 • Si no desitja rebre informació en el futur sobre aquestes accions i / o activitats, marqueu a l’apartat MIS DATOS de l’àrea de client a www.callanschool.info o comuniqui’ns-ho.
 • Asimismo, mediante la presente usted presta su consentimiento para que sus datos personales puedan ser cedidos a las administraciones públicas y/o organizaciones que la subvencionen para desarrollar las mismas finalidades mencionadas.
 • Així mateix, quan sigui aplicable, dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals puguin ser cedides a les administracions públiques i / o organitzacions que la subvencionin, per desenvolupar les mateixes finalitats esmentades. Així mateix, se li informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant CALLAN SCHOOL OF ENGLISH, SL, a l’Avda Diagonal 472 1a planta 08006 Barcelona, acreditant la identitat de l’usuari.
 • El fet de matricular-se pressuposa la conformitat i acceptació de totes les condicions aquí exposades.
 • EL CENTRO SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓNEL CENTRE ES RESERVA EL DRET D’ADMISSIÓ.