¿Qué nivel de inglés tienes? Método Callan

Una prova oral és el mètode més complet per a l’avaluació. De fet, permet aprendre quin és realment el nivell de comprensió i ús de la llengua anglesa i valorar no tan sols allò que sap, sinó com ho sap.

En una prova escrita, no es pot saber si les preguntes correctes són a conseqüència del coneixement, la intuïció o la sort, ni si ha trigat 30 segons o 10 minuts a contestar-les.

La prova oral consisteix en una sèrie de preguntes en ordre de dificultat i complexitat gramatical. Cada pregunta, incloent-hi aquella aparentment banal, està estudiada de manera que permet al professor avaluar la capacitat d’utilitzar un cert vocabulari, construccions, temps, preposicions, etc. Com a resultat, cal que l’alumne doni una resposta completa (no un simple “sí” o “no”).

Segons les contestacions dels alumnes, el professor procedeix en ordre de dificultat creixent per tal d’arribar al nivell de l’alumne.

La prova no és un examen que es pugui suspendre o aprovar, és simplement un control per a analitzar els seus coneixements de l’anglès, els seus punts forts i febles.

Aquesta informació ens dóna la velocitat d’aprenentatge de l’alumne de manera que pugui incorporar-se en qualsevol moment en un grup segons la seva velocitat d’aprenentage, ja que els grups s’estructuren d’una forma molt homogènia.