Stage 4 Stage 5 Stage 6
 

Aquestes tres paraules en anglès solen portar-nos de cap en ser molt similars i girar entorn al mateix significat. No obstant això, existeix una substancial diferència entre elles que hem de tenir molt clara.

 

Download Exercise

 

Quina és la diferència entre els termes en anglès: ‘die’, ‘death’ y ‘dead’

La diferència és tan senzilla com reconèixer quin tipus de paraula és cadascuna d’elles: ‘die’ és un verb, ‘dead’ un adjectiu i ‘death’ un substantiu. Vegem-ho amb un exemple:

  • Die (verb): President Kennedy died in 1963. Most people die before they are 100 years old.
  • Dead (adjectiu): Elvis Presley is not alive, he is dead.
  • Death (substantiu): Most people don’t like talking about death because death is an unpleasant subject to speak about.

 

Aplicant aquesta norma, no tindràs cap problema per a utilitzar qualsevol d’aquests termes en qualsevol situació que se’t presenti.

Per a practicar el seu ús et proposem realitzar els exercicis de l’arxiu adjunt.

I si el que desitges és aprendre a parlar anglès, pots realitzar qualsevol dels nostres cursos en anglès, aquí presencialment en Callan School Barcelona u online a través de la nostra plataforma amb una videollamada en directe.

Jordi S.
Callan Team

Download Exercise

Mamen