Stage 1 Stage 2 Stage 3

 
En anglès per fer referència a una quantitat indeterminada o indefinida de coses fem servir some i any, es a dir, alguns/unes, tot i que en català molts cops no es tradueixen. Any es fa servir en preguntes i frases negatives, i some en frases afirmatives. Per exemple, diem:

~ «Are there any books on the table?», «Yes, there are some books on the table»
~ «Are there any books on the floor?», «No, there aren’t any books on the floor».

 

Download Exercise

 
Utilitzem any en preguntes quan no especifiquem la quantitat exacta d’alguna cosa, per exemple:
~ «Are there año books on the table?», «Yes, there are some books on the table”, o “No, there are not año books on the table»

Per contra, quan volem que se’ns indiqui les quantitats que hi ha de alguna cosa fem servir «how many» per a una resposta específica: «one», «two», «three», etc, o «none».

Anybody (algú, ningú) es fa servir en preguntes i frases negatives, i somebody (algú) en frases afirmatives. Per exemple, diem:

~ «Is there Anybody sitting here?” “Yes, there is somebody sitting here»
~ «Is there Anybody sitting there?», «No, there is not Anybody sitting there»

 
El indefinit «anybody» és inespecífic; per a un pregunta precisa i una resposta concreta fem servir «who?»: «Mrs. Smith», «Mr. Smith», etc., o «nobody».
 
Tant anything com something (alguna cosa) segueixen les mateixes regles anteriors. Anything es fa servir en preguntes i frases negatives, i something en frases afirmatives. Per exemple, diem:

~ «Have I got anything in my right hand?» «Yes, you have got something in your right hand»
~ «Have I got anything in my left hand?» «No, you have not got anything in your left hand»

 
El indefinit «anything» es fa servir en preguntes imprecises; per a una resposta concreta utilitzem «what?»: «a light», «a book», etc, o «nothing».

 
J. Crowley
 

Download Exercise

 

Mamen