Per a inscripcions d’antics alumnes, adreceu-vos a la Secretaria del Centre o realitze la seua Inscripció On Line. Els nous alumnes, es prega demanin cita per realitzar la prova de nivell al telèfon 93 415 54 52, o través de la pàgina web de l’Escola: www.callanschool.info.

 

Callan School
Latest posts by Callan School (see all)