Primer pas del Mètode Callan

profesores 2017/2018

És el primer contacte amb el mètode. En aquesta fase el professor ajuda a la construcció de respostes i suggereix vocabulari, superant així les primeres dificultats.

En les següents classes els tres passos es van combinant per aconseguir un entrenament global de les diverses àrees de l’aprenentatge d’una llengua.

Els punts claus en els quals es centra aquest primer pas són els següents:

Conversa guiada

Al tractar-se d’un mètode conversacional on es busca que l’alumne parli en anglès des de el primer dia, el diàleg professor-alumne es basa en la conversa guiada pregunta-resposta. Aquest patró va incloent més llibertat de resposta conforme els alumnes van ampliant el seu vocabulari i treballant la seva gramàtica.

Evitar la traducció

A l’hora d’incorporar nous conceptes, el professor comença per la pronunciació, explica el seu significat i a continuació els incorpora al context de les preguntes, quedant clar tant la fonètica com els diferents usos dels termes. D’aquesta manera, les paraules s’aprenen sense traduir ni escriure, el que redueix la confusió amb termes similars a la seva llengua i ajuda a la correcta pronunciació.

Velocitat i facilitat

La velocitat de les classes també va augmentant a mesura que els alumnes van adquirint facilitat, ja que això ajuda a mantenir la concentració durant tota la classe i imita la velocitat d’una conversa real. Això es veu reforçat en anar alternant professors de diferents llocs de parla anglesa, ja que els alumnes acostumen l’oïda a diferents accents i entonacions.

Primer pas Segon pas Tercer pas