Tercer pas del Mètode Callan

Callan Method- el método en 3 pasos

En aquesta fase es treballen altres àrees de l’aprenentatge, com la comprensió lectora i la ortografia, una vegada ja s’ha començat a assimilar el vocabulari i la gramàtica.

Els punts clau sobre els quals es centra són:

Lectura

L’alumne ara ja pot llegir les paraules que ha après i ha treballat a classe de forma natural, sense risc de confusió en la pronunciació. Aqui es treballa la correcta entonació de les oracions.

Dictat

Els alumnes treballen l’escriptura a través del dictat, exercitant la comprensió de l’anglès oral sense l’ajuda del context. Al tenir diferents professors, també s’habituen a escoltar diferents accents i entonacions.

Primer pas Segon pas Tercer pas