Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5
 

Avui us ensenyem l’ús de: Any, anything, something, nothing, none… en anglès i que en Callan School of English vam començar a treballar a partir de l’stage 2

Any, anything, something, nothing, none… són paraules que hem d’usar sovint en anglès i que no obstant això moltes vegades no estem segurs de quan ni com utilitzar-les i ens porten de cap. Vegem el seu ús.

El primer que hem de tenir present que any i les seves variants anything i anybody (o anyone) les usarem per a preguntes i respostes/frases negatives no específiques.. D’altra banda, usarem some i les seves variants something i somebody (o someone) per a respostes/frases afirmatives no específiques.

 

Download Exercise

 

Any? – Some – Not Any

Are there any books on the table? – Hi ha algun llibre en la taula? (pregunta no específica)

 • Yes, there are some books on the table. – Sí, hi ha algun en la taula. (frase afirmativa no específica)
 • No, there are not (aren’t) any books on the table. – No, no hi ha cap llibre en la taula. (frase negativa no específica)
 •  

  Com veiem, tant any com signifiquen “algun/a” en català, pero nglès usarem l’un o l’altre depenent de si es tracta una pregunta (Any?) o una resposta/frase negativa (not any) o de si es tracta d’una resposta afirmativa (some), mentre que not any significa cap(cap)/cap.

   

  How many? – Two – None

  Respondrem amb un número o none quan tinguem aquesta pregunta específica, How many? (Quants/quantes?):

  How many books are there on the table? – Quants llibres hi ha en la taula?

 • There are two books on the table. – Hi ha dos llibres en la taula.
 • There are none. – No hi ha cap.
 • En aquest cas, none també significa cap/cap (zero) en català. No obstant això, ho utilitzem en comptes de not any perquè es tracta d’una resposta negativa a una pregunta específica.

   

  Anything? – Something- Not Anything

  La diferència entre aquests termes és la mateixa que Any? y How many?, però en comptes de preguntar sobre algun/alguna ho farem sobre alguna cosa.

  Anything s’empra per a una pregunta no específica:

 • Is there anything on the table? – Hi ha alguna cosa en la taula?
 •  

  Si la resposta és afirmativa, utilitzarem , utilizaremos Something.

 • There is something on the table. – Hi ha alguna cosa en la taula.
 •  

  Si la respuesta es negativa emprarem Not anything.

 • There is not (isn’t) anything on the table – No hi ha res en la taula.
 •  

  What? – A Book – Nothing

  Aquesta és una pregunta específica sobre alguna cosa (Què?) i les seves respectives respostes afirmatives i negatives:

  What is on the table? – Què hi ha en la taula?

 • There is a book on the table. – Hi ha un llibre en la taula.
 • There is nothing on the table. – No hi ha res en la taula.
 •  

  Anybody? – Somebody – Not Anybody

  En aquest cas usarem aquestes paraules per a preguntar i respondre sobre algú (pregunta i respostes no específiques):

  ¿Is there anybody in the classroom? – Hi ha algú a l’aula?

 • Yes, there is somebody in the classroom. – Sí, hi ha algú a l’aula.
 • No, there is (isn’t) not anybody in the classroom. – No, no hi ha ningú a l’aula.
 •  

  Who? – MR Smith – Nobody

  Continuem preguntant sobre algú, aquesta vegada de manera específica (Qui?):

  Who is in the classroom? – Qui hi ha/és a l’aula?

 • Mr Smith is in the classroom. – Mr Smith és a l’aula.
 • Nobody is in the classroom – Ningú està en la classe / No hi ha ningú en la classe.
 •  

  I fins aquí el nostre consell gramatical de la setmana. No us oblideu practicar l’ús d’aquestes paraules amb els exercicis que trobareu en l’arxiu adjunt

   

  Jordi N.
  Callan Team

   

  Download Exercise