Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5
 

Avui us ensenyem l’ús de: Any, anything, something, nothing, none… en anglès i que en Callan School of English vam començar a treballar a partir de l’stage 2

Any, anything, something, nothing, none… són paraules que hem d’usar sovint en anglès i que no obstant això moltes vegades no estem segurs de quan ni com utilitzar-les i ens porten de cap. Vegem el seu ús.

El primer que hem de tenir present que any i les seves variants anything i anybody (o anyone) les usarem per a preguntes i respostes/frases negatives no específiques.. D’altra banda, usarem some i les seves variants something i somebody (o someone) per a respostes/frases afirmatives no específiques.

 

Download Exercise

 

Any? – Some – Not Any

Are there any books on the table? – Hi ha algun llibre en la taula? (pregunta no específica)

 • Yes, there are some books on the table. – Sí, hi ha algun en la taula. (frase afirmativa no específica)
 • No, there are not (aren’t) any books on the table. – No, no hi ha cap llibre en la taula. (frase negativa no específica)
 •  

  Com veiem, tant any com signifiquen “algun/a” en català, pero nglès usarem l’un o l’altre depenent de si es tracta una pregunta (Any?) o una resposta/frase negativa (not any) o de si es tracta d’una resposta afirmativa (some), mentre que not any significa cap(cap)/cap.

   

  How many? – Two – None

  Respondrem amb un número o none quan tinguem aquesta pregunta específica, How many? (Quants/quantes?):

  How many books are there on the table? – Quants llibres hi ha en la taula?

 • There are two books on the table. – Hi ha dos llibres en la taula.
 • There are none. – No hi ha cap.
 • En aquest cas, none també significa cap/cap (zero) en català. No obstant això, ho utilitzem en comptes de not any perquè es tracta d’una resposta negativa a una pregunta específica.

   

  Anything? – Something- Not Anything

  La diferència entre aquests termes és la mateixa que Any? y How many?, però en comptes de preguntar sobre algun/alguna ho farem sobre alguna cosa.

  Anything s’empra per a una pregunta no específica:

 • Is there anything on the table? – Hi ha alguna cosa en la taula?
 •  

  Si la resposta és afirmativa, utilitzarem , utilizaremos Something.

 • There is something on the table. – Hi ha alguna cosa en la taula.
 •  

  Si la respuesta es negativa emprarem Not anything.

 • There is not (isn’t) anything on the table – No hi ha res en la taula.
 •  

  What? – A Book – Nothing

  Aquesta és una pregunta específica sobre alguna cosa (Què?) i les seves respectives respostes afirmatives i negatives:

  What is on the table? – Què hi ha en la taula?

 • There is a book on the table. – Hi ha un llibre en la taula.
 • There is nothing on the table. – No hi ha res en la taula.
 •  

  Anybody? – Somebody – Not Anybody

  En aquest cas usarem aquestes paraules per a preguntar i respondre sobre algú (pregunta i respostes no específiques):

  ¿Is there anybody in the classroom? – Hi ha algú a l’aula?

 • Yes, there is somebody in the classroom. – Sí, hi ha algú a l’aula.
 • No, there is (isn’t) not anybody in the classroom. – No, no hi ha ningú a l’aula.
 •  

  Who? – MR Smith – Nobody

  Continuem preguntant sobre algú, aquesta vegada de manera específica (Qui?):

  Who is in the classroom? – Qui hi ha/és a l’aula?

 • Mr Smith is in the classroom. – Mr Smith és a l’aula.
 • Nobody is in the classroom – Ningú està en la classe / No hi ha ningú en la classe.
 •  

  I fins aquí el nostre consell gramatical de la setmana. No us oblideu practicar l’ús d’aquestes paraules amb els exercicis que trobareu en l’arxiu adjunt

   

  Jordi N.
  Callan Team

   

  Download Exercise

  Mamen