Remember vs Remind


Stage 5 Stage 6 Stage 7   Avui analitzarem els verbs ‘remember’ y ‘remind’ i us mostrarem quan i com emprar-los correctament, perquè com ja sabem no és el mateix que ho recordem al fet que ens ho recordin.   Download Exercise   When to use the verbs remember and remind can cause students some …

Much, Many, Few, Little. Què els diferencia?


Stage 2 Stage 3   Avui us parlarem dels anomenats quantificadors en anglès, però abans de començar a desgranar el seu bon ús, és essencial que comprengueu el significat de cada d’ells:   Anglès Català Much Molt / Molta Many Molts / Moltes Little Poc / Poca Few Pocs / Poques     Download Exercise …

Les diferències entre ‘Die’, ‘Death’ ‘Dead’


Stage 4 Stage 5 Stage 6   Aquestes tres paraules en anglès solen portar-nos de cap en ser molt similars i girar entorn al mateix significat. No obstant això, existeix una substancial diferència entre elles que hem de tenir molt clara.   Download Exercise   Quina és la diferència entre els termes en anglès: ‘die’, …

“Adverbs in English”


Stage 3 Stage 4 Stage 5   For many students, the correct placement of adverbs in English sentences can be a real headache. This pain is made worse when one considers the fact that there are different types of adverbs, and they can take up different positions in a sentence.   Download Exercise   . …

The different uses of: If, Whether, Supposing and Provided


Stage 5 Stage 6   This week we will be looking at the different ways we use the words if, whether, supposing and provided. Most students immediately recognize the word if, as it is a fundamental part of forming the conditionals: the Zero, First, Second, and Third conditionals. Before we go any further, let’s refresh …

The meanings of the verb ‘get’


Stage 4 Stage 5 Stage 6   This week, we’ll be looking about some meanings of the verb ‘get’ that do not appear in the book. In class, we have practiced the verb ‘get’ with the meanings of ‘become,’ ‘arrive,’ ‘obtain,’ ‘receive,’ and ‘fetch.’ But there are many other meanings of the verb, some of …

Active and Passive Voice in use


Stage 5 Stage 6 Stage 7   Today we are going to look at the Active and Passive Voice, and specifically look at the uses of the Passive Voice in everyday conversation and writing. We normally speak in the Active Voice, but sometimes it is necessary and very useful to speak in the Passive Voice. …

Preposicions de lloc en anglès
Recursos Gratuitos de Inglés


Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Un dels reptes quan s’està estudiant anglès és aprendre les preposicions com ja us comentem en l’article “The importance of prepositions”. Les preposicions en anglès constitueixen uns dels termes més difícils d’aprendre, perquè són moltes i algunes d’elles s’utilitzen de manera diferent a com les utilitzem en …