Primer pilar del Mètode Callan

Al tractarse d’un mètode conversacional on el que es busca és que l’alumne parli en anglès des de el primer dia, el diàleg professor-alumne es basa en la conversa guiada pregunta-resposta. Aquest patró va incloent una major llibertat de resposta conforme els alumnes van ampliant el seu vocabulari i van treballant la seva gramàtica.

Tot el que es va aprenent es torna a repassar periòdicament, fins aconseguir que l’alumne utilitzi espontàniament els coneixements adquirits. D’aquesta manera, cada vegada es fa més fàcil contestar i la construcció de les oracions es realitza amb gran facilitat.

Segon pilar Tercer pilar Cuart pilar