Quart pilar del Mètode Callan

A l’hora d’incorporar nous conceptes, el professor, sempre en anglès, comença per la pronunciació, explica el seu significat i l’ús i a continuació els incorpora al context de les preguntes, quedant així clar tant la fonètica com les diferents accepcions dels termes.

D’aquesta manera, les paraules s’aprenen sense traduir ni escriure, el que redueix la confusió amb termes similars en la seva llengua i ajuda a la correcta pronunciació.

Primer pilar Segon pilar Tercer pilar