Tercer pilar del Mètode Callan

Es treballa el vocabulari estudiat prèviament, exercitant l’anglès escrit, una vegada reconegut i utilitzat oralment.

Els alumnes treballen l’escriptura a través d’un petit dictat, exercitant la comprensió de l’anglès oral sense l’ajuda del context. Al tenir diferents professors, els alumnes s’acostumen a escoltar diferents accents i entonacions.

Cuart pilar Primer pilar Segon pilar