logo ferrer

L’escola, una realitat

Callan School y fundación Vicente Ferrer

La construcció de l’escola del poble de Singepalli s’ha dut a terme amb normalitat. Les obres es van iniciar a l’agost de 2009 i van finalitzar en els períodes de temps previstos, a l’agost de 2010. Tant els beneficiaris com el Comitè de Desenvolupament de la Comunitat (CDC) i el Community Based Teacher (CBT) han participat activament durant tot el procés.

Amb aquest projecte es garanteix el dret a l’educació dels nens i nenes del poble de Singepalli, gràcies a la construcció de l’escola complementària, assegurant així la seva igualtat de condicions en el futur.

Les nenes i nens del poble de Singepalli disposen d’una escola digna, segura, accessible i ben condicionada per rebre les classes complementàries que milloraran el seu nivell en els estudis. La comunitat i les diferents associacions (de dones, discapacitats, etc.) del poble de Singepalli tenen un lloc adequat en el qual poder reunir-se.

S’ha potenciat el sentiment de solidaritat, cohesió i identitat comunitària, i s’han enfortit els processos de presa de decisió i la capacitat d’autogestió de la comunitat, gràcies al treball de construcció conjunt.

El poble de Singepalli disposa d’un espai apropiat per ser utilitzat en hores no escolars com a seu de la clínica rural mòbil, per atendre la salut matern-infantil de la població, així com per dur a terme el programa nutricional i el programa de vacunació, tots dos dirigits a les nenes i nens del poblat.

Escuela Singepalli - Callan School
escola_finalitzada_02

Procés de construcció de l’escola

El procés que implica la construcció de l’escola, que també funciona com a edifici comunitari, és el següent:

Treballs preparatoris

Detallles de la escuela

L’Area Team Leader (ATL) es reuneix amb els membres del Comité de Desarrollo Comunitario (CDC) i el professor del poble (Community Based Teacher, CBT) per explicar el seu paper i responsabilitats. Es pacta amb els manobres d’experiència i fusters els llocs i proveedors més adequats per a obtenir materials de construcció de bona qualitat: sorra, metall, pedra, pedra de Cuddapah, fusta, etc., de forma que no es superin els preus pressupostats. Qualsevol variació en la quantitat i ens els preus ha de ser pactat per el Director del Community Habitat Sector. Els CBT reben una formació especial sobre el manteniment dels informes i registres d’existències —actes de documentació incloses.

Neteja i marcatge del terreny.
Excavació i capa de formigó

Els membres del CDC i les famílies del poblat s’ocupen de netejar d’arbustos la ubicació proposada per a la construcció en un màxim de 7 dies. Així es facilita la tasca a l’ingenyier de zona de marcatge. Les famílies realitzen aquest treball de forma gratuïta. L’enginyer de la zona, acompanyat per un Area Tean Leader i un Community Organizer, realitza les marques del pla aprobat. Eb Telugu, la llengua local, aquest procés es coneix com Bhoommipuja, és a dir, venera la Deessa Terra abans de començar la construcció.

Cimentació

Construcción de la escuela

Els treballs a terra per a la cimentació ha de tenir una amplada de 0,90 m, i una fondària de 1,20 m per a parets mestres i tabics. Les bases de columnes del porxo s’excaven a una fondària de 1,5 m a 1,0 m x 1.0 m. L’ingenyier regional verifica les mesures dels ciments en relació al plànol aprobat i al pressupost. Un cop que els ciments s’han humitejat correctament, s’aplica la base de formigó amb una proporció de 1:6:10 per a un gruix de 0,3 m. Les famílies treballen de forma gratuïta, tant en el moment de l’excavació dels ciments com a la col·locació de la base de formigó.

Obra de paleta

Es construeixen parets de Morter de Ciment (CM) 1:8 sobre el formigó escollera (RR) en dos sòcols per sota del nivell del terra. El tercer sòcol sobre el segon té una amplada de 0,45 m i una fondària de 0,60 m per sobre del soterrani. Posteriorment, el RR i els ciments es deixen reposar un mínim de 2/3 dies.

Superestructura fins a la llinda

L’enginyer marca la superestructura sobre els RR per a construir amb maons de Morter de Ciment (CM) 1:6 deixant els espais necessàris per a les portes. Els maons arriben fins a l’ampit i es marca l’espai necessàri per a les finestres. El procés de construcció continua fins a la llinda. Els maons s’humitejen amb aigua durant 3/4 dies.

Construcció de la llinda

Les llindes es col·loquen sobre les obertures de les portes i les finestres amb RCC (Rain Forced Cement Concrete) fins a la fondària i longitud necessàries de suport a ambdós laterals.

Superestructura fins a la teulada

Construyendo la escuela en Singepalli

Sobre la llinda es continúa la superestructura amb maó fins a la teulada. Es col·loca a la vegada els peus de les columnes i les mateixes columnes del porxo. En aquest punt, s’omple el soterrani amb terra excavada o sorra amb l’ajuda de voluntaris.

Cintres

Després de completar la superestructura fins a la teulada, es realitzen les millores necessàries per a les cintres amb terra o tela, centrant-les amb Casurine posts a intervals de 0,6 m per al edifici principal i el porxo. Les vares de ferro es dobleguen i es col·loquen com una reixa, segons les indicacions per a les vigues i lloses. L’enginyer de zona medeix la reixa i l’enginyer regional comproba les mesures.

Construcció de la teulada

La teulada de l’edifici principal i el porxo estan inclinades i es col·loquen amb RCC sobre dues vigues per sobre de les aules i sobre una viga en el porxo amb plaques murals en les parets. Per al treball de la teulada, es suministren la quantitat i la qualitat necessàries de 20 mm de metall, sorra, ciment, barreja de formigó i mà d’obra professional. Al finalitzar amb les lloses, es col·loca la impermeabilització amb una llasca de 6 mm en una proporció de 1:1 1/2 :3, afegint ACCO Proff Cement de 1 kg per sac de ciment, amb un gruix mig de 0,075 m per a protegir de la teulada de filtracions. Les vigues i les lloses de RCC es deixen reposar 21 dies, mantenint-les humitejades les 24 hores. Després d’això s’eliminen les cintres.

Terra

Progreso de la construcción

Les sales i el porxo s’omplen amb 0,15 m de sorra humitejada i consolidada, sobre la qual es col·loquen pedres de Cuddapah de 0,9 m x 0,6 m i de un gruix de 45 a 50 mm. S’uneixen amb CM (1:3). Es col·loquen els esglaons i una rampa especial amb una inclinació suau per als nens amb discapacitats motrius.

Enguixada de les parets

Abans de començar amb la enguixada es col·loca el cablejat elèctric on correspongui, junt amb les centraletes. El guix és de CM (1:5) amb un gruix de 12 mm a l’exterior i 20 mm a l’interior, amb una sorra fina tamitzada. Es realitzen els acabats de les vigues, les columnes i el sostre. Per últim, es col·loquen les pissarres de 3 m x 1,20 m a les aules. Els ventiladors d’acer es suministren en aquells casos que siguin necessaris.

Col·locació de portes i finestres

Els marcs de les portes i les finestres es col·loquen en els espais buits que s’han deixat durant la construcció de la superestructura. Els porticons necessàris per a portes i finestres es fixen amb frontisses de bona qualitat, baldons i forrellats de les marques escollides.

Pintura i decoració

Detalles de las clases

Les portes, les finestres i els marcs metàl·lics es pinten amb esmalt. Les parets interiors i exteriors es blanquejen amb Janatha Cem. A l’exterior es fixa una vara de ferro per hissar les banderes davant de l’edifici de l’escola. Dins d’aquesta, i com a part de decoració, es pinten imatges de valor didàctic (per exemple, figures de líders nacionals, científics, matemàtics; càlculs, sumes, restes i multiplicacions; mapes del País, de l’Estat i del Districte; il·lustracions del cos humà, de diferents ocells, animals i vehicles; frases célebres, Dharma de RDT/WDT, etc.) que contribueix a la millora de l’aprentatge i comprensió.

Estat de la construcció (març 2010)

La construcció de l’escola de Singepalli s’està portant a terme amb tota normalitat. Les obres es varen inicial a l’agost de 2009 i està previst que s’acabin en el terminis previstos. L’escola es troba en fase intermitja; concretament es troba a l’inici de la construcció de la superestructura fins a la llinda. L’escola estarà llesta el juliol de 2010.

callan_vicente_ferrrer06
callan_vicente_ferrrer07
callan_vicente_ferrrer08
callan_vicente_ferrrer09
callan_vicente_ferrrer10
callan_vicente_ferrrer11
callan_vicente_ferrrer12
callan_vicente_ferrrer13
callan_vicente_ferrrer14

Callan per la educació a l’Anantapur,
autèntic motor de canvi

Callan School of English inicia el seu comprimís solidari amb la Fundació Vicente Ferrer i les comunitats més discriminades de l’Anantapur (Índia) a través de la construcció d’una escola en el poblat de Singepalli. Així comença una col·laboració amb el programa de desenvolupament integral de la organització en una de les zones més poc afavorides de l’Índia.

Callan comparteix amb la Fundació la convicció que la educació és bàsica i necessària per el desenvolupament de la comunitat i el canvi. Per això financiarà la construcció d’una escola en el poblat de Singepalli, situat a la zona de Kanekal, en la regió de Uravakonda del districte indi de l’Anantapur, amb tota la implicació de la comunitat local.

Niños de camino a clase

Retrat de mig cos de tres nens estudiants
davant d’una escola rural.
Autor: © Nagappa

Profesor en una escuela rural

Professor realitzant una classe en una escola rural.
Autor: © Nagappa

El programa educatiu de la Fundació Vicente Ferrer va començar fa més de trenta anys. Un dels seus principals objectius és evitar els problemes d’adaptació i la diferència de preparació prèvia entre els nens i les nenes de les comunitats més discriminades —els dàlits o intocables, els tribals i els backward castes—, respecte dels alumnes de castes superiors. Per això naixeren les escoles complementàries de la organització, on els alumnes reben la base i el suport necessàris per el seguiment dels seus estudis en els col·legis governamentals, fomentant la integració social. Els alumnes assisteixen a aquestes escoles dues hores al matí i dues a la tarda, abans d’assistir a la del govern.

L’escola de Singepalli impartirà educació complementària a nens i nenes de sis a onze anys. A més funcionarà com a espai comunitari per a la població, on podràn reunir-se i gestionar les qüestions problemàtiques comuns que vagin sortint, generant així un fort vincle i sentiment d’unió a la comunitat.

Niñas haciendo ejercicios

Grup de nens estudiants durant una classe
en una escola rural.
Autor: © Nagappa

Niños en una clase

Nena estudiant realitzant un exercici en la pissarra
durant una classe en una escola rural.
Autor: © Nagappa

Fundación Vicente Ferrer
París, 71 3º – 08029 Barcelona, España
Tel. 902 22 29 29
http://www.fundacionvicenteferrer.org

Callan School
Latest posts by Callan School (see all)